Нов уред за засичане на синтетични диаманти

Нов уред за засичане на синтетични диаманти

DRC Techno пуска на пазара уред за засичане на синтетични диаманти, която  е първата машина на пазара, разпознаваща лабораторно отгледани диаманти във всички видове бижута.

„J-Secure“ идентифицира синтетични диаманти от 0,003 карата до 10 карата. Основният модел е предназначен за магазини за търговия на дребно, докато „J-Secure плюс“  е за търговци на едро.

синтетични диаманти

Компанията DRC със своето подразделение в Сурат, Индия е най-известена с производство на D-Secure, който открива синтетични диаманти в насипно състояние диаманти. Това устройство помага да се спре с практиката на смесване на неразкрити лабораторно отгледани камъни* с естествени, съобщиха от компанията. И двете D-Secure и J-Secure улавят диамантите, създадени с помощта на химическо утаяване на пари (CVD) и високо налягане-висока температура (HPHT), двата основни методи за отглеждане на синтетични диаманти.

___________________________________________

*Лабораторните (или синтетични) диаманти притежават почти идентични физични и химични свойства със естествените си “събратя”. Тъй като биват лабораторно отгледани с процеси, симулиращи тези, с които природата създава естествените диаманти.  Синтетичните камъни поддържат по-ниска цена, тъй като могат да бъдат произведени в неограничени количества. 

 

Един от методите за получаване на синтетични диаманти е разработен през 50-те години на ХХ век от „General Electric“. Състои се от компресиране на въглерод (най-често графит) под високо налягане между 10,1.109 и 20,2.109 Ра и температура над 2500°С. При тези условия разстоянията между атомите в кристалната решетка на графита се намаляват и те се прегрупират в диамантена структура. Растежът на диамантените кристалчета става самопроизволно без необходимост от внасяне на кристални зародиши. Когато като катализатор се ползват метални частици, процесът може да протече и при значително по-ниски температура и налягане – 800-1200°С и 4,4.108 до 55,7.108. Тази производствена технология вече е остаряла, а получаваните по нея диаманти не са достатъчно качествени – повечето са с жълтеникав до жълтокафяв цвят и търговците ги наричат „канарчета“.

Последният метод за производство използва химическо наслагване и реакция между газове чрез изпаряване, при което се оформят синтетичните камъни. Гореща газова смес, която съдържа водород или метан, се провежда през субстрат при нормално налягане. След облъчването на въглерода с микровълни, той започва да се отлага върху повърхността под формата на диамант. Когато субстратът се състои от силиций, камъкът става поликристален, т.е. състои се от безброй миниатюрни кристалчета. Този процес се управлява по-лесно и дава възможност за предопределяне на формата на диамантите, което го прави и по-ефективен. Чрез него могат да се създават свръхтънки диамантени пластове за микропроцесори или по-плътни за различни други цели. Могат да се произвеждат и кристално чисти безцветни диаманти с висока бижутерийна стойност.