ОСНОВНИЯТ КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА ДИАМАНТА ВКЛЮЧВА:

– определяне на формата
– определяне на теглото на диаманта с аналитични везни с точност една стотна от карата
-анализ на чистота на диаманти – микроскопичен анализ/оценка на степента на чистотата на диаманта
– анализ на цвета-анализ на оцветяването на диаманта и оценка на степента на оцветяването
– издаване на малък сертификат