КОМПЛЕКСЕН КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА ДИАМАНТИ ВКЛЮЧВА:

– определяне на формата на диаманта
– определяне на теглото на диаманта с аналитични везни с точност една стотна от карата
– определяне на основните пропорции на диаманта
– анализ на чистотата – микроскопичен анализ/оценка на степента на чистотата на диаманта
– анализ на цвета – анализ на оцветяването на диаманта и оценка на степента на оцветяването
– анализ на флуоресценцията – анализ на реакцията на диаманта на ултра виолетово излъчване и оценка на неговата реакция в зависимост от степента на излъчваната видима светлина
– анализ на шлифоването-анализ на пропорциите със сканиращо устройство „Сарин“ и микроскопичен анализ на симетрията и блясъка-оценка на цялостното качество на шлифоването
– издаване на голям сертификат